Strating (stad Groningen) - losse fragmenten

Jan Hindricks Stratinge, overl. vóór 1659, tr. (ondertr. Groningen 11 okt.) 1617 Griete Stevens.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Strating, afkomstig van Groningen, geb. omstr. 1623, tr. (ondertr. Amsterdam 13 sept.) 1659 Aaltje Reijnderts, geb. omstr. 1637.


? Strating.
Kinderen:
1. Aaltje Strating, afkomstig van Groningen, geb. omstr. 1707, begr. Amsterdam 16 juni 1747, tr. (ondertr. Amsterdam 21 maart) 1738 Hendrik Besselman, ged. Amsterdam 24 okt. 1708, zn. van Jan Besselman en Grietje Hendricks Huijsman en eerder getr. met Barta Ferdinants; hij hertr. (ondertr. Amsterdam 16 febr.) 1748 Marretie van Beijieren.
2. Ida Strating, geb. omstr. 1709, afkomstig van Groningen, begr. Amsterdam 7 juli 1760, tr. (ondertr. Amsterdam 26 april) 1737 Stephanus Besselman, ged. Amsterdam 6 mei 1708, begr. ald. 9 okt. 1761, zn. van Pieter Besselman en Hendrikje Stevens en eerder getr. met Catrina Keijnberg.