Nakomelingen van Tonnis Luijes en Claaske Clasen (Rottum, Kantens)

I. Tonnijs Luijes, geb. ’t Zandt omstr. 1726, tr. Rottum 24 jan. 1751 Claaske Clasen, geb. Rottum.
Uit dit huwelijk:
1. Luie Tonnijs Strating, volgt II.
2. Grietie Tonnijs, ged. Kantens nov. 1754.
3. Martijn Tonnijs, ged. Kantens 25 april 1762.


II. Luie Tonnijs Strating, ged. Kantens 18 febr. 1753, korenschipper, overl. Kantens 27 febr. 1820, tr. 1e Kantens 13 dec. 1789 Elisabeth Sijbrants, geb. Kantens; tr. 2e Kantens 1 juli 1804 Anje Derks, geb. Usquert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tonnis Luies Strating, ged. Kantens 30 jan. 1791.
2. Trientje Luies Strating, ged. Kantens 10 maart 1793, overl. Rottum 24 aug. 1862, tr. Kantens 14 nov. 1816 Harm Klasen Moorlag, geb. Huizinge 1786, kuiper te Rottum, overl. Rottum 10 maart 1858, zn. van Claas Harms en Atje Reerts.