Nakomelingen van Elinck Goddens en Bauwtijen Claessen (Groningen)

I. Elinck Goddens, geb. omstr. 1633, zn. van Godde Elincks en Jutte Jansen, tr. (ondertr. Groningen 13 jan.) 1649 Bauwtijen Claessen, dr. van Claes Remmerts.
Uit dit huwelijk:
1. Judith Elincks, ged. Groningen 31 juli 1650.
2. Godde Elincks, volgt IIa.
3. Remmert Elincks, ged. Groningen 22 maart 1659.
4. Remmert Elincks Stratinck, volgt IIb.
5. Peter Elincks Stratinck, volgt IIc.
6. Bontien Elincks, ged. Groningen 7 febr. 1669.


IIa. Godde Elincks, ged. Groningen 22 maart 1659, tr. (ondertr. Groningen 5 aug.) 1682 Jacomina Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Bouchje Goddes, ged. Groningen 3 febr. 1688.
2. Lammina Goddes, ged. Groningen 9 nov. 1690.


IIb. Remmert Elincks Stratinck, ged. Groningen 12 febr. 1661, tr. Groningen 5 nov. 1684 Elsien Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Elink Remmerts, ged. Groningen 2 aug. 1685.
2. Bouchjen Remmerts, ged. Groningen 28 juli 1686.
3. Bouchjen Remmerts, ged. Groningen 2 juni 1689.
4. Elinck Remmerts, ged. Groningen 22 juli 1691.
5. Bouchjen Remmerts, ged. Groningen 30 aug. 1694.
6. Bouchjen Remmerts, ged. Groningen 17 nov. 1695.


IIc. Peter Elincks Stratinck, ged. Groningen 13 aug. 1665, tr. Groningen 22 nov. 1695 Gepke Lodewijks, dr. van Henrick Lodewijcks en eerder getr. met Oene Trap; zij hertr. (ondertr. Groningen 16 april) 1705 Luijchjen Bos.
Uit dit huwelijk:
Eelink Peters Stratinck, ged. Groningen 8 okt. 1696, overl. ald. 1757.